Citrátové a fosfátové pufre v očných kvapkách

Očné kvapky obsahujú pufrový roztok, ktorý chráni chemické väzby medzi zložkami očných kvapiek a ktoré zabezpečujú, že očné kvapky majú počas obdobia, kedy sú používané, správnu hodnotu pH. Pomerne často sa používa fosfátový pufer. O fosfátoch v pufri sa začalo pochybovať potom, čo štúdie ukázali, že môžu viesť k trvalému zákalu rohovky v prípadoch, keď je rohovka už poškodená, alebo kvôli častému používaniu. Citrátové pufre sú dobrou alternatívou k fosfátovým pufrom.

Pufre udržujú  hodnotu pH v očných kvapkách

Pomocou pufrov sa v očných kvapkách nastavuje správna hodnota pH. Iba vtedy, keď má pH určitú hodnotu, sú očné kvapky dobre znášané a ich zložky dlhodobo chránené proti rozkladu. Pre tieto účely sú ľahko použiteľné fosfátové pufre. Výsledky súčasných štúdií však vyžadujú opatrnosť pri používaní fosfátov v očných kvapkách1. U osôb, ktoré majú poškodenú rohovku, napríklad po operácii alebo po zranení, sa môže vyvinúť trvalý zákal rohovky kvôli častému používaniu fosfátov.

V rohovke je prirodzene prítomný vápnik. Ten reaguje s fosfátmi a vytvára kryštály fosforečnanu vápenatého s nízkou rozpustnosťou. Vzniknuté soli sa ukladajú do rohovky a môžu spôsobiť jej nepriehľadnosť. Vzhľadom na to, že sa vápenaté usadeniny nerozpúšťajú, je výsledkom výrazne zhoršené videnie. To je označované ako kalcifikácia. V extrémnych prípadoch musí byť zrak obnovený transplantáciou rohovky.

V porovnaní s prirodzenou prítomnosťou fosfátov v oku je množstvo v očných kvapkách niekoľkokrát väčšie. Kalcifikácia sa môže objaviť u postihnutých pacientov počas niekoľkých dní, ak často používajú očné kvapky obsahujúce fosfáty.
 

Citrátové pufre sú lepšie ako fosfátové pufre

Ľudia s poškodenými rohovkami by nemali používať očné kvapky s fosfátovými puframi. Fosfátové pufre možno identifikovať v zozname zložiek  v informačnom letáku pre pacienta podľa nasledujúcich výrazov:
 

  • Dihydrogénfosforečnan sodný
  • Dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného
  • Dihydrát monohydrogénfosforečnanu sodného
  • Dihydrogénfosforečnan draselný
     

K dispozícii sú tiež očné kvapky, ktoré obsahujú citrátové pufre namiesto fosfátových pufrov. Citrátové pufre nespôsobujú kalcifikáciu rohovky, a preto sú tieto očné kvapky s citrátovými puframi preferované. Aj keď riziko kalcifikácie je minimálne u ľudí, ktorí majú nepoškodenú rohovku, stále sa odporúča používať z bezpečnostných dôvodov očné kvapky bez fosfátových pufrov. Produkty z radu starostlivosti o oči od firmy URSAPHARM fosfátové pufre neobsahujú.

 

1 BLUMBERG, A.: Bull. zur Arzneimittelsicherheit 2013; Nr. 1: 7-12

Ďalšie zaujímavé stránky