Laserová operácia očí – oblasti využitia

Pojem „laserová operácia očí“ je bežne používaný pre korekciu rôznych typov zhoršeného videnia. Tieto zásahy sú zoskupené pod pojmom „refrakčná chirurgia“, ktorý zahŕňa postupy, ako je LASIK alebo PRK. Avšak máme k dispozícii aj veľké množstvo non-refrakčných laserových metód pre liečbu očných chorôb (napríklad uzavretie sietnicových trhlín) alebo diagnostické použitie nízkoenergetických laserov pre povrchové mapovanie a meranie zraku.

Terapeutické použitie očného laseru

Lasery sa používajú v terapeutickej oblasti napríklad pre prerezanie alebo odstránenie vrstiev tkaniva, treba pri liečbe šedého zákalu. Tu sa zakalená šošovka odstráni za pomoci femtosekundového laseru a následne je nahradená umelou šošovkou. Týmto spôsobom laser nahrádza niekoľko jednotlivých krokov v chirurgii šošovky skôr vykonávané ručne lekárom.

Laser nám tiež otvoril nové možnosti v liečbe glaukómu (zelený zákal), kedy medicinálna liečba už nie je dostatočne účinná: pomocou selektívneho žiarenia drenážneho uhla komory oka (trabekuloplastika) sa okolité tkanivo stáva viac porézne, a to znižuje očný tlak.
 

Refrakčná chirurgia (LASIK, PRK)

V oftalmológii refrakcia vyjadruje dioptrickú silu potrebnú ku korekcii, s ktorými budú lúčmi svetla prechádzajúce cez rohovku a šošovku produkovať na sietnici ostrý obraz objektu v nekonečnej vzdialenosti. Pri normálnom videní (emetropii) sa lúče svetla spájajú v jednom bode na sietnici. Pri krátkozrakosti (myopia), tento priesečník leží pred sietnicou a pri ďalekozrakosti (hypermetropia) za ňou. Rozmazaný vizuálny dojem vyvolaný rozptýlením dopadu svetla môže byť obvykle korigovaný vhodne zvolenou očnou optikou (okuliare, kontaktné šošovky).

Alternatívna refrakčná chirurgia ponúka možnosť odstránenia tkaniva priamo z rohovky, a tým aj zmenu dioptrickej sily rohovky. Medzi najznámejšie a najviac vyskúšané a testované postupy patrí LASIK a PRK. Obe metódy môžu byť použité ako pre korekciu krátkozrakosti, tak ďalekozrakosti, ale majú rôzne výhody a nevýhody.

PRK – Fotorefraktívna keratektómia

Pri tejto metóde laserovej očnej chirurgie sa vrstva po vrstve odstráni povrch rohovky. Na liečbu krátkozrakosti sa rohovka oplošťuje v strede, čo znižuje optickú silu rohovky a tlačí priesečník vstupných svetelných lúčov smerom k zadnej strane. Týmto spôsobom môže byť odstránená tiež stredná krátkozrakosť (2-6 dioptrií), aby sa po zásahu zabránilo vzniku jazvy na rohovke, je obvyklé následné ošetrenie očnými kvapkami obsahujúcimi kortizón. Okrem toho sa nosia v prvých dňoch po operácii oka laserom špeciálne terapeutické kontaktné šošovky s cieľom poskytnúť dodatočnú ochranu postihnutej rohovke.

Pre úpravu ďalekozrakosti sa urobí rohovka strmšia odstránením krúžkov tkaniva z jej okrajov. Tým sa vybrúsi do rohovky profil oveľa viac vypuklé (konvexné) šošovky. Avšak odstránené časti rohovky sa môžu po čase opäť zaplniť rohovkovou tkanivou, čím sa refrakčný efekt v dlhodobom horizonte znižuje.

LASIK – laserom asistovaná in-situ keratomileusis

Metódou LASIK je z rohovky špeciálnym prístrojom alebo femtosekundovým laserom odrezaná veľmi tenká lamela. Potom sa, analogicky k metóde PRK, odstráni časť tkaniva rohovky a odrezaná rohovková lamela je opäť priložená. Výhodami tejto metódy sú pacientova okamžitá úľava od príznakov a prevencia vzniku jaziev na rohovke. Aj keď je LASIK metóda takmer bez komplikácií, môžu po operácii vznikať pocity suchého oka. Pri obrúsení rohovky sú prerušené veľmi jemné nervy rohovky, povrch oka je preto menej citlivý a už nie je schopný optimálne prispôsobiť produkciu sĺz vonkajším vplyvom, ako je vietor, prach alebo teplo a chlad. Naviac sa rovnako ako u iných chirurgických zákrokov zvyšuje riziko výskytu chýb a pooperačné infekcie. Potreba a vedľajšie účinky laserového ošetrenia by preto mali byť vždy prerokované a konzultované s odborníkom.

Ďalšie zaujímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web tiež zavádza služby (napr. služby poskytovateľa Google), prostredníctvom ktorých prebieha prenos údajov do USA. Ak teda súhlasíte s používaním služieb a svoj súhlas potvrdíte kliknutím na príslušné tlačidlo/políčko, súhlasíte aj s prenosom údajov do tejto tretej krajiny. USA sú v súčasnosti považované za nebezpečnú tretiu krajinu v zmysle GDPR; prenos dát do USA so sebou nesie riziká (najmä pokiaľ ide o možnosť úradov v USA pristupovaťk údajom). Ďalšie informácie o spracovaní údajov a ich autorizácii a tiež o vašom ovplyvnení nájdete v našichinformáciách o ochrane údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať/upraviť kliknutím na "Individuálne nastavenia súborovcookie"a vybraním príslušného nastavenia.