Ochrana osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje vám, ako používateľovi našich webových stránok a našich ponúk, povahu, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov našou spoločnosťou.

Výslovne upozorňujeme na to, že prenos dát prostredníctvom internetu (napr. pri komunikácii e-mailom) môže predstavovať bezpečnostné riziko a tento prenos dát teda nemôže byť úplne chránený pred tretími osobami.

 

Aktualizácie a zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je v súčasnej dobe platné a bolo aktualizované v decembri 2019. Vzhľadom na ďalší rozvoj a ponuku našich webových stránok alebo z dôvodu zmenených právnych či oficiálnych požiadaviek, môže byť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov potrebné zmeniť. Aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžete nájsť a vytlačiť si z nášho webu na adrese  https://hylo.sk/ochrana-dat/.

 

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

E-mail: infothou-shalt-not-spamursapharm.cz

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov:

Poverenec pre ochranu osobných údajov URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika

E-mail: infothou-shalt-not-spamursapharm.cz

 

 

Prenos osobných údajov príjemcom / tretím stranám a poskytovateľom služieb tretích strán

Dodržiavame zákonné požiadavky. Prevod údajov tretím stranám prebieha iba v rámci zákonných ustanovení.
 

Spracovanie údajov na našich webových stránkach

Všeobecné informácie:

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov (tj. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie nášho webu v súlade s čl. 6 ods. 1.písm. f GDPR) využívame na našom webe ponúkaný obsah alebo služby od tretích strán za účelom integrovať ich obsah a služby, ako sú videá alebo fonty (ďalej len „obsah“). V prípade potreby sa príslušné spracovanie údajov vykoná na základe Vami poskytnutého vyhlásenia o súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1.písm. a GDPR.

To vždy predpokladá, že tretie strany - poskytovatelia tohto obsahu získajú IP adresu používateľov, pretože bez IP adresy by nemohli poslať obsah do ich prehliadača. IP adresa je vždy potrebná na zobrazenie obsahu. Usilujeme sa o to, aby sme používali iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú IP adresu iba na poskytovanie obsahu. Poskytovatelia tretích strán môžu na štatistické alebo marketingové účely tiež používať tzv. pixel tags (neviditeľná grafika, známa tiež ako „web beacons“). „Pixel tagy“ je možné použiť na posúdenie informácií, ako je napríklad návštevnosť na týchto webových stránkach. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené ako cookies na zariadení používateľa a môžu zahŕňať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky, a môžu byť s týmito informáciami spojené z iných zdrojov.

Ďalšie informácie o príslušných službách tretích strán môžete vidieť v nasledujúcich textoch tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Druhy spracovávaných údajov

Zhromažďujeme a spracovávame na našom webe záznamy o činnostiach (napr. mená, adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy, telefónne čísla, faxové čísla, poštová adresa) - v prípade kontaktného formulára, údaje o použití (napr. navštívené webovej stránky, kliknutia na odkazy, záujem o obsah, prístupové časy, miesta prístupu), obsahové údaje (napr. komentáre, textové záznamy, fotografie, videá), metadáta a komunikačné dáta (napr. informácie o zariadení, informácie o prehliadači, IP adresy).

Kategórie subjektov údajov

Všetci návštevníci a používatelia našich webových stránok sú dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Právny základ na spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame len vtedy, ak na to máme zákonné oprávnenie. V nasledujúcich odsekoch pomenujeme tieto právne základy jednotlivo v rámci príslušného spracovania údajov. Všeobecne platí, že sme vždy oprávnení spracovávať osobné údaje, ak nám dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (s. čl. 6 ods. 1.a, čl. 7 GDPR), spracovanie je nevyhnutné na výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov (s. čl. 6 ods. 1.b GDPR), na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (s. čl. 6 ods. 1. c GDPR) alebo ak je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov (s. čl. 6 ods. 1. f GDPR).

Príjemca osobných údajov

Môžeme poskytnúť osobné údaje sprostredkovateľom údajov alebo iným tretím stranám (napr. agentúram poskytujúcim hosting webu atď.), s ktorými spolupracujeme. Máme vždy právo tak urobiť, ak dotknutá osoba dala svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (s. čl. 6 ods. 1.a, čl. 7 GDPR), spracovanie je nevyhnutné na výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo na prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov (s. čl. 6 ods. 1.b GDPR), na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (s. čl. 6 ods. 1.c. GDPR) alebo ak je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov (s. čl. 6 ods. 1. f GDPR). Uzatvárame tzv. sprostredkovateľskú zmluvu podľa čl. 28 GDPR so sprostredkovateľmi, ktorí sa zaväzujú dodržiavať ochranu údajov.

Hosting

Táto webová stránka je hosťovaná na serveroch ma-x neue Medien GmbH. Hostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie nasledovných služieb: Infraštruktúrna a platformové služby, výpočtová kapacita, úložné a databázové služby, bezpečnostné služby a technická údržba služieb, ktoré používame na prevádzkovanie tohto webu. Právny základ pre využívanie hostingových služieb je ochrana našich oprávnených záujmov pri analýze, optimalizácii a hospodárnom a bezpečnom fungovaní našich webových stránok. (s. čl. 6 ods. 1 ods. 1. f GDPR). Pritom my, alebo náš poskytovateľ hostingu, spracovávame záznamy o činnostiach spracovania, kontaktné údaje, dáta o obsahu, zmluvné dáta, údaje o použití, metadáta a komunikačné dáta všetkých používateľov tohto webu.

Údaje budú uložené tak dlho, kým na to bude účel. Potom budú údaje vymazané, ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania.

Súbory protokolu servera

Zhromažďujeme údaje o každom vstupe na naše webové stránky (tzv. server log files) na základe nášho oprávneného záujmu, Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Spracované údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, čas načítania, typ požiadavky, protokol, http status, referer, typ a verziu prehliadača, operačný systém a správu o úspešnom prístupe.

Dáta budú použité na štatistickú analýzu prevádzky, bezpečnosti a optimalizáciu ponuky.

Dáta budú z bezpečnostných dôvodov uložené až 7 dní. IP adresa bude uložená výhradne anonymne.

Ak sa z preukázateľných dôkazov vyžaduje ďalšie uchovávanie dát, budú dáta po konečnom vyriešení danej záležitosti vymazané.

 

Súbory cookies

Pri používaní našich webových stránok budú do vášho počítača ukladané súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú ukladať špecifické informácie týkajúce sa zariadení na prístupové zariadenia používateľov (PC, smartfón atď.). Slúžia na vylepšenie používateľskej prívetivosti webových stránok (napr. ukladanie prihlasovacích údajov), na zber štatistických údajov o používaní webových stránok a ich analýzu za účelom zlepšenia webovej stránky. Cookies nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača.

Ukladanie všetkých alebo len určitých súborov cookie môžete obmedziť/zabrániť mu tým, že v nastaveniach zabezpečenia zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurujete svoj prehliadač. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné v prehliadači zmazať. V týchto prípadoch však môže byť používanie webovej stránky obmedzené.

Tento web používa nasledujúce typy súborov cookie:

• Prechodné (dočasné) súbory cookie

• Trvalé cookies

Po zatvorení prehliadača sa prechodné súbory cookie automaticky odstránia. To zahŕňa najmä súbory cookie relácií. V nich je uložené tzv. ID relácie, pomocou ktorého je možné k spoločnej relácii priradiť rôzne požiadavky prehliadača. Váš počítač tak bude rozpoznaný, keď sa vrátite na našu webovú stránku.

Trvalé súbory cookie sú automaticky zmazané po určitej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

Oba typy cookies môžu byť používané nami (v tomto prípade „cookies prvej strany“) alebo poskytovateľmi tretích strán („cookies tretích strán“).

Takéto súbory cookie, ktoré umožňujú iba bezpečné fungovanie webu a súbory cookie, ktoré iba štatisticky zaznamenávajú všeobecné správanie pri používaní (napr. prístup na web a tiež čas prístupu), sa zlúčia bez používateľských údajov na webových stránkach, bez použitia externých serverov alebo služieb a bez preukázania vysledovateľnosti, používame v súlade s naším legitímnym záujmom o bezpečnej a funkčnej poskytovaní webovej stránky a na štatistické účely na optimalizáciu našej webovej stránky v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Používanie iných cookies je založené výhradne na vašom predchádzajúcom súhlase v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Takéto súbory cookie zvyčajne slúžia na optimalizáciu našej ponuky a na vývoj a ekonomické optimalizovanie jednotlivých marketingových aktivít. Pri prvej návšteve nášho webu môžete dobrovoľne udeliť súhlas s dotknutými súbormi cookies a nástrojmi. Vaše rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť na našom webe.

Zakázanie/námietky proti cookies:

Všeobecne môžete obmedziť používanie cookies na účely merania vzdialenosti a reklamy prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatív pre sieťovú reklamu (http://optout.networkadvertising.org/), a tiež americkej webovej stránky (http://www.aboutads.info/choices) alebo európskej webovej stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Ukladanie súborov cookies môže byť tiež obmedzené zodpovedajúcim nastavením prehliadača v nastaveniach zabezpečenia. Potom ale nemusia byť dostupné všetky funkcie tejto webovej stránky.

Tieto možnosti platia pre všetky nižšie uvedené súbory cookie, ktoré používame pre tento web.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC („Google“). V tejto súvislosti zachytávame najmä vek a pohlavie príslušného používateľa. Spracovanie dát sa vykonáva za účelom analýzy odozvy na naše výrobky, aby boli tieto a naša ponuka efektívnejšia a aby boli naše marketingové opatrenia náležite rozvíjané. Spracovanie dát prebieha na základe vášho súhlasu poskytnutého pri prvej výzve tejto webovej stránky v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR na účel analýzy správania používateľov a optimalizáciu našej online ponuky. Neanalyzuje sa žiadne nákupné správanie ani nevytvárajú profily jednotlivcov. Analytickú službu používame výhradne na vyššie uvedené účely.

 

Používame len Google Analytics s aktivovanou anonymizáciou IP, a preto sú IP adresy spracovávané len skrátené, aby sme zabránili ich priamemu prepojeniu s konkrétnym jednotlivcom. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP zaslaná na server Google v USA a skrátená tam.

Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webu. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky generované súborom cookie sú obvykle prenesené na server Google v USA a uložené na tomto serveri.

Spoločnosť Google je držiteľom certifikátu podľa Dohody o ochrane súkromia, ktorá poskytuje záruku súlade s európskym zákonom o ochrane údajov.

V mene prevádzkovateľa tohto webu použije spoločnosť Google zhromaždené informácie na vyhodnotenie vášho používania webu, na zostavovanie správ o činnosti na webe a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webe a používaním internetu pre prevádzkovateľov webu.

IP adresa poskytnutá Google Analytics ako súčasť Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho prehliadača; majte však na pamäti, že ak tak urobíte, nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete kedykoľvek namietať proti zhromažďovaniu dát generovaných cookies, ktoré súvisia s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google inštaláciou pluginu, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze na prevzatie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Alternatívne (alebo pri používaní webu prostredníctvom mobilného prehliadača) môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov pomocou Google Analytics pomocou nasledujúceho odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) „deaktivovať službu Google Analytics“

Kliknutím na odkaz sa do vášho počítača uloží „opt-out súbor cookies“ na odhlásenie. Upozorňujeme, že na zmazanie súborov cookie na vašom zariadení je potrebné znovu stlačiť odkaz.

Doba uchovávania osobných údajov používateľov je obmedzená na 14 mesiacov.

 

Google Remarketing
Tieto webové stránky používajú remarketingovú funkciu Google LLC. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby návštevníkom webových stránok v sieti Google zobrazovala reklamy založené na záujmoch. V prehliadači návštevníka webu je uložený súbor cookie, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka pri návšteve webov, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkom zobrazené reklamy súvisiace s obsahom, ktorý si návštevník predtým prezeral na webových stránkach pomocou remarketingovej funkcie spoločnosti Google. Ak túto funkciu nechcete prijať, môžete ju deaktivovať vykonaním príslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Môžete tiež zakázať používanie cookies pre záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom Network Initiative podľa pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.sap. Spoločnosť Google je certifikovaná na základe Dohody o ochrane súkromia a zaväzuje sa, že bude dodržiavať európske právne predpisy o ochrane osobných údajov. Spracovanie dát prebieha na základe vášho predchádzajúceho súhlasu podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Google mapy

Tieto webové stránky používajú Google Mapy. To nám umožňuje ukázať vám interaktívne mapy priamo na webových stránkach a umožní vám pohodlne používať funkcie, ktoré tieto mapy ponúkajú. Spracovanie údajov sa uskutočňuje naším oprávneným záujmom podľa čl. 6 písm. f GDPR. Pri návšteve webu dostane spoločnosť Google informáciu o tom, že ste navštívili zodpovedajúcu podstránku nášho webu. Bude prenesená minimálne vaša IP adresa. Deje sa tak bez ohľadu na to, či ste na Google prihlásení pod používateľským účtom alebo nie. Ak ste prihlásení do Google, vaše dáta budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť spojení s vašim profilom na Googlu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako profily využitia a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo dizajnu webových stránok na mieru. Toto hodnotenie (aj používateľov, ktorí nie sú prihlásení) sa vykonáva najmä na účely zabezpečenia vhodnej reklamy a informovania ostatných používateľov sociálnej siete o ich činnosti na našom webe. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. A to tak, že budete kontaktovať spoločnosť Google, Google spracováva vaše osobné údaje tiež v Spojených štátoch amerických a dodržiava dohodu medzi EÚ a USA o ochrane súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania na YouTube a ďalších možnostiach nájdete tu:

 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/,

Odhlásenie: https://www.google.com/settings/ads/.

 

Youtube

Používame platformu YouTube.com na zverejňovanie vlastných videí a ich verejnú dostupnosť. YouTube je nepridružená tretia strana, YouTube LLC. Niektoré naše webové stránky obsahujú odkazy alebo pripojenie na YouTube. Všeobecne nie sme zodpovední za obsah prepojených webových stránok. V prípade, že kliknete na odkaz YouTube, upozorňujeme, že YouTube ukladá a používa informácie o svojich používateľoch (napríklad osobné údaje, IP adresa) v súlade so svojimi vlastnými zásadami používania údajov a používa ich na obchodné účely.

Pri videách na niektorých našich webových stránkach, ktoré sú uložené priamo na YouTube, platí nasledujúce: Pri tejto integrácii sa obsah webových stránok YouTube zobrazuje len v častiach okna prehliadača. K videám na YouTube sa dostanete iba kliknutím na ne. Táto technika sa tiež nazýva „rámovanie“ (framing). Ak navštívite (pod) stránku nášho webu, ktorá obsahuje videá YouTube v tejto podobe, budete pripojení k serverom YouTube a obsah sa na webe zobrazí oznámením prehliadača.
Zahrnutie obsahu YouTube je iba v „pokročilom režime ochrany osobných údajov“, ktorý poskytuje YouTube.
YouTube ubezpečuje, že na vašom zariadení neukladá súbory cookie.
Pri „hľadaní“ príslušnej stránky sa však prenáša informácia o IP adrese, najmä informácia o tom, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Tieto informácie však nie je možné k sebe priradiť, ak ste sa pred zobrazením stránky na YouTube alebo inej stránke Google (napr. Google+) neprihlásili (nezalogovali) alebo nie ste trvale prihlásení.

Hneď ako začnete prehrávať vložené video kliknutím na neho, „režim rozšíreného súkromia“ na vašom zariadení uloží len súbory cookie na YouTube, ktoré neobsahujú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ak nie ste aktuálne prihlásení do služby Google. Týmto súborom cookie dá zabrániť vhodným nastavením a rozšírením prehliadača.

Adresa a odkaz na zásady ochrany osobných údajov tretích strán:

YouTube LLC so sídlom na 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA;

YouTube je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc. Informácie o spracovaní údajov a ochrane údajov na YouTube alebo Google nájdete tu:

https://policies.google.com/privacy a ​​tu https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=cs

Pri poskytovaní a využívaní služby máme oprávnené záujmy na vonkajšiu prezentáciu našej spoločnosti. Zodpovedajúce spracovanie údajov sa preto vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGV.

Kontakt

Ak nás budete kontaktovať (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo nášho účtu Facebook), budú vaše údaje spracované za účelom spracovania dopytu aj pre následné otázky. Spracovanie údajov je založené na čl. 6 písm. b GDPR. Hneď ako bude vaša požiadavka úplne spracovaná, vaše údaje budú odstránené.

 

Ďalej výslovne zdôrazňujeme nasledujúce:

Ako farmaceutická spoločnosť sme zo zákona povinní zhromažďovať, dokumentovať a prípadne hlásiť príslušným orgánom otázky popisujúce udalosti, ktoré sú relevantné pre liek a bezpečnosť liekov. Táto správa môže tiež obsahovať osobné údaje, ako je vaše meno, bydlisko, informácie týkajúce sa zdravia alebo podobné, za predpokladu, že ste nám ich výslovne a dobrovoľne poskytli. Získanie ďalších informácií môže vyžadovať, aby vás spoločnosť URSAPHARM kontaktovala. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR i. v. m. § 3 MPSV a § 63c AMG. Ďalej sme povinní z dôvodov farmakovigalancie ukladať vaše údaje v súlade so zákonnými požiadavkami po dobu najmenej 5 rokov na účely testovania. Po uplynutí zákonných lehôt budú vaše údaje zmazané alebo anonymizované.

 

Práva subjektov údajov

 

Kedykoľvek máte právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k vašim osobným údajom. Informácie musia byť poskytnuté zdarma. Ďalej za určitých okolností máte právo na prenosnosť údajov, vymazanie svojich údajov a ich zmenu. Ďalej môžete mať nárok na obmedzenie spracovania vašich údajov a na právo zverejňovať alebo zasielať údaje, ktoré poskytujete v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním nie je odvolaním dotknutá.

Právo na nesúhlas

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov týkajúcich sa takého marketingu, ktoré zahŕňajú profilovanie v rozsahu, ktorý sa týka priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť

Ďalej máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Dozorný orgán, ktorý je za nás zodpovedný, je:

 

Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 234 665 11

E-mail: postathou-shalt-not-spamuoou.cz


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Ak poskytneme osobné údaje poskytovateľom služieb mimo Európskej únie, urobíme to iba v prípade, že Európska komisia potvrdila, že tretia krajina má primeranú úroveň ochrany údajov alebo iných vhodných záruk ochrany údajov (napríklad povinných), zásady ochrany osobných údajov alebo štandardné zmluvné ustanovenia EÚ).

Ďalšie zaujímavé stránky