Ako správne používať očné kvapky?

Každý, kto používa očné kvapky prvýkrát v živote, čoskoro zistí, že nie je celkom ľahké ich aplikovať. Je to preto, že ťažko existuje iný orgán, ktorý reaguje tak citlivo na podráždenie, ako oko: V prípade, že kvapky prídu do kontaktu s rohovkou, oko sa snaží podvedome vymyť „cudzie teleso“ žmurkaním a zvýšenou produkciou slznej tekutiny. Správna technika použitia je preto na dosiahnutie maximálneho účinku produktu zásadný. Vytvorili sme pre vás súbor hygienických pokynov na predchádzanie infekcii a návod, ktorý vám krok za krokom pomôže správne očné kvapky používať.

Krok za krokom: Ako správne používať očné kvapky

 1. Ak nosíte kontaktné šošovky, je možné, že ich budete musieť vybrať. Prosím, vyhľadajte túto informáciu v príbalovom letáku konkrétneho prípravku.
 2. Niektoré očné kvapky je nutné pred podaním riadne pretrepať. Tiež si prosím prečítajte písomnú informáciu alebo etiketu na fľaštičke, aby ste zistili, či je to potrebné aj v prípade vašich kvapiek.
 3. Zakloňte hlavu a jemne stiahnite dolné viečko smerom dole, pohľad upriamte nahor.
 4. Držte fľaštičku tesne nad okom.
 5. Kvapnite prípravok do spojivkového vaku, zatiaľ čo voľnou rukou mierne ťaháte dolné viečko smerom dopredu. Obvykle stačí jedna kvapka do každého oka, ak vám lekár neodporučil inak. Dávkovací COMOD® systém umožňuje precízne dávkovanie presne jednej kvapky na jedno stlačenie piestu.
 6. Následne zatvorte oči približne na jednu minútu a skúste nežmurkať. Oči nechajte zavreté a niekoľkokrát nimi zaguľajte, aby sa tekutina mohla rovnomerne rozprestrieť.

Hygienické zásady a tipy

Pri podávaní očných kvapiek by sa za žiadnych okolností nemali do očí dostať nečistoty alebo baktérie, pretože už choré, suché alebo zapálené oči sú zvyčajne oslabené a preto náchylnejšie k vzniku infekcií. Dôsledkom bakteriálnej infekcie môže byť závažný zápal v už podráždenom oku. Z tohto dôvodu je dôležité venovať pozornosť hygienickým opatreniam.

Pred použitím očných kvapiek si najprv dôkladne umyte ruky. Pri kvapkaní dajte pozor, aby otvor fľaštičky neprišiel do kontaktu s vašimi rukami, ani očami. Zásadné pravidlo: očné kvapky môžu byť používané len jednou osobou. Dôvodom preto je skutočnosť, že sa na kvapkadlo môžu zachytávať baktérie a kontaminovať roztok. Ak už očné kvapky použil niekto iný, môže dôjsť k prenosu choroboplodných zárodkov.

Okrem toho existuje celý rad tipov, ktoré môžete využiť pri podávaní očných kvapiek:
 

 • Očné kvapky by sa mali byť pred prvým použitím zohrievať vo vrecku alebo v ruke. Oko reaguje na chlad zvýšenou produkciou sĺz a prípravok by mohol byť vyplavený z oka skôr, než začne účinkovať.
 • Krátko po podaní kvapiek by ste mali zľahka trieť vnútorný kútik oka jedným prstom. Tým sa zabráni predčasnému odtoku prípravku do slzného kanálika.
 •  Skúšajte, aká poloha pri kvapkaní vám najviac vyhovuje: niektorí ľudia preferujú kvapkanie postojačky, iným to ide ľahšie v ľahu alebo v sede.
 • Ak používate ďalšie kvapky, mali by ste medzi aplikáciami dodržať interval najmenej desať minút, aby sa znížilo riziko interakcie.
 • Každý prípravok má určitú životnosť po prvom otvorení a tá by nemala byť prekročená.
 • Všetky výrobky HYLO EYE CARE® môžu byť používané po dobu šiestich mesiacov po otvorení.
   

Dôležité: Pre rôzne druhy očných kvapiek môžu existovať zvláštne pokyny na ich používanie. Prehľadné informácie k nim vám poskytne váš lekárnik. Tiež vždy starostlivo čítajte písomnú informáciu.

Ďalšie zaujímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web tiež zavádza služby (napr. služby poskytovateľa Google), prostredníctvom ktorých prebieha prenos údajov do USA. Ak teda súhlasíte s používaním služieb a svoj súhlas potvrdíte kliknutím na príslušné tlačidlo/políčko, súhlasíte aj s prenosom údajov do tejto tretej krajiny. USA sú v súčasnosti považované za nebezpečnú tretiu krajinu v zmysle GDPR; prenos dát do USA so sebou nesie riziká (najmä pokiaľ ide o možnosť úradov v USA pristupovaťk údajom). Ďalšie informácie o spracovaní údajov a ich autorizácii a tiež o vašom ovplyvnení nájdete v našichinformáciách o ochrane údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať/upraviť kliknutím na "Individuálne nastavenia súborovcookie"a vybraním príslušného nastavenia.