Domov Liečba Faktory znášanlivosti Citrátové a fosfátové pufre

Citrátové a fosfátové pufre v očných kvapkách

Očné kvapky obsahujú pufrový roztok, ktorý chráni chemické väzby medzi zložkami očných kvapiek a ktoré zabezpečujú, že očné kvapky majú počas obdobia, kedy sú používané, správnu hodnotu pH. Pomerne často sa používa fosfátový pufer. O fosfátoch v pufri sa začalo pochybovať potom, čo štúdie ukázali, že môžu viesť k trvalému zákalu rohovky v prípadoch, keď je rohovka už poškodená, alebo kvôli častému používaniu. Citrátové pufre sú dobrou alternatívou k fosfátovým pufrom.

Citrate buffer-eye drops
Mnoho ľudí používa očné kvapky, napríklad na liečbu očných ochorení alebo na zvlhčenie suchých očí. Je lepšie, ak očné kvapky obsahujú citrátové pufry namiesto fosfátových.

Pufre udržujú  hodnotu pH v očných kvapkách

Pomocou pufrov sa v očných kvapkách nastavuje správna hodnota pH. Iba vtedy, keď má pH určitú hodnotu, sú očné kvapky dobre znášané a ich zložky dlhodobo chránené proti rozkladu. Pre tieto účely sú ľahko použiteľné fosfátové pufre. Výsledky súčasných štúdií však vyžadujú opatrnosť pri používaní fosfátov v očných kvapkách1. U osôb, ktoré majú poškodenú rohovku, napríklad po operácii alebo po zranení, sa môže vyvinúť trvalý zákal rohovky kvôli častému používaniu fosfátov.

 

V rohovke je prirodzene prítomný vápnik. Ten reaguje s fosfátmi a vytvára kryštály fosforečnanu vápenatého s nízkou rozpustnosťou. Vzniknuté soli sa ukladajú do rohovky a môžu spôsobiť jej nepriehľadnosť. Vzhľadom na to, že sa vápenaté usadeniny nerozpúšťajú, je výsledkom výrazne zhoršené videnie. To je označované ako kalcifikácia. V extrémnych prípadoch musí byť zrak obnovený transplantáciou rohovky.

 

V porovnaní s prirodzenou prítomnosťou fosfátov v oku je množstvo v očných kvapkách niekoľkokrát väčšie. Kalcifikácia sa môže objaviť u postihnutých pacientov počas niekoľkých dní, ak často používajú očné kvapky obsahujúce fosfáty.

Citrátové pufre sú lepšie ako fosfátové pufre

Ľudia s poškodenými rohovkami by nemali používať očné kvapky s fosfátovými puframi. Fosfátové pufre možno identifikovať v zozname zložiek  v informačnom letáku pre pacienta podľa nasledujúcich výrazov:

  • Dihydrogénfosforečnan sodný
  • Dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného
  • Dihydrát monohydrogénfosforečnanu sodného
  • Dihydrogénfosforečnan draselný

 

K dispozícii sú tiež očné kvapky, ktoré obsahujú citrátové pufre namiesto fosfátových pufrov. Citrátové pufre nespôsobujú kalcifikáciu rohovky, a preto sú tieto očné kvapky s citrátovými puframi preferované. Aj keď riziko kalcifikácie je minimálne u ľudí, ktorí majú nepoškodenú rohovku, stále sa odporúča používať z bezpečnostných dôvodov očné kvapky bez fosfátových pufrov. Všetky produkty z radu starostlivosti o oči od firmy URSAPHARM obsahujú citrátové pufre.

1 BLUMBERG, A.: Bull. zur Arzneimittelsicherheit 2013; Nr. 1: 7-12